Odborné poradenstvo

Administratíva a zaisťovanie niekoľkých procesov
 naraz

Potreba orientácie sa v materiáloch

Bezproblémový priebeh rekonštrukcie

Kontrolovanie správnosti postupov a procesov

Konečná vizualizácia bytového domu